Záznam signálu multiplexů T-DAB+ pro pozdější přehrání a sdílení s ostatními

 

Většina počítačových programů určených k příjmu digitálního rozhlasového vysílání T-DAB+ pomocí RTL-SDR USB přijímačů umožňuje záznam „raw“ dat při příjmu konkrétního rozhlasového multiplexu. Zaznamenaný signál je možné následně ve vybraných programech opětovně přehrát. Při přehrávání záznamu je možné přepínat mezi jednotlivými programy a poslouchat audio signál jako bychom jej přijali z rozhlasového éteru právě nyní. Jedna minuta si vyžádá přibližně 250 MB datového prostoru na disku. Možnost provedení záznamu je vhodná pro následnou identifikaci i analýzu konfigurace rozhlasových multiplexů, například při příjmu ve ztížených podmínkách – při lovení vzácných signálů na kopcích i při zlepšených příjmových podmínkách na domácí přijímací sestavě. Tímto způsobem je také možné se podělit o zážitek z příjmu multiplexu, který nelze běžně v dané oblasti přijímat.

 

Následuje představení několika počítačových programů. Základem je ukázat, jak spustit záznam „raw“ dat (IQ složky přijímaného signálu) a jak provést přehrání provedeného záznamu. Dále zdůrazním, pokud daný software přináší další informace umožňující analýzu konfigurace multiplexu. Zároveň přináším informaci, odkud daný software získat a jak jej uvést do provozu.

 

DAB Player

 

DAB Player je ze všech představených programů uživatelsky nejpřívětivější i nám podává nejširší množství informací o přijímaném multiplexu.

 

 

Ve vyvolaném okně DAB-Info a volbě záložky „Ensemble“ je možné ukládat „raw“ data stiskem označeného tlačítka, opětovné kliknutí na toto tlačítko nahrávání ukončí:

 

 

V záložce MSC je možné sledovat skutečnou hodnotu datového toku pro audio signál zvolené rozhlasové stanice:

 

 

Ze záložky FIC a položky „Multiplex Configuration“ je možné získat textový soubor s rozsáhlou informací o konfiguraci daného multiplexu:

 

 

DAB Player umí „raw“ data uložit, ale nenašel jsem žádnou volbu jak je zde opětovně přehrát. DAB Player nedetekuje identifikaci vysílače pomocí TII. Za to je ale směrem k procesoru počítače nejstřízlivější. V mém případě oproti dále zmíněným programům vyžaduje přibližně desetinu výkonu. Je tedy z mého pohledu nejvhodnějším společníkem na lovecký výšlap nebo výjezd na kopec, kde rychle nevyčerpá baterii počítače. K podrobnějšímu zpracování a identifikaci multiplexu je pak možné v klidu domova využít dále zmíněné energeticky náročnější programy. Součástí programu je i SlideShow.

 

Ze stránky programu je potřeba stáhnout aktuální verzi DAB_Player_xxx.zip a balíček instalace ovladačů TreiberX.zip. Obojí se rozbalí do vybraného adresáře. Pro ovladače je potřeba z adresáře TreiberX spustit instalaci – nainstaluje se ovladač RTL tuneru, moje RTL-SDR klíčenka byla spokojena s volbou Treiber2.zip. Samotný program se pak spouští z adresáře DAB_Player_xxx. Při prvním spuštění program nelibě nesl nepřítomnost knihoven msvcp140.dll a vcruntime140.dll, které bylo potřeba do adresáře doplnit z předchozí instalace, z jiného místa na počítači, případně je najít na internetu.

 

QIRX

 

Program QIRX je zajímavý především možností získat data sloužící k identifikaci přijímaných vysílačů (TII). Kromě toho, že může nahrávat „raw“ data také umí logovat po sekundě informaci TII i hodnotu SNR. RTL-SDR klíčenka s QIRX se tak stává nejdostupnějším improvizovaným měřicím zařízením pro sběr dat o síti vysílačů v terénu – viz např. mapa. QIRX také přehraje „raw“ data zaznamenaná DAB Playerem i dále zmíněným Qt-DAB. Pro zahájení logování TII a SNR je potřeba vytvořit adresář C:\tmp\. Přehrání „raw“ dat se provede přes volbu Start – položka soubor s odkazem na úložiště kam jsme předtím nahraný signál umístili.

 

 

instalaci je vhodné použít nejčerstvější verzi QIRX "DAB-Only". Zip soubor se extrahuje do nového adresáře a program se spouští v podadresáři „Release“. Ještě před startem programu je potřeba vyřešit ovladače RTL-SDR přijímače. Na rozdíl od DAB Playeru využívá QIRX i Qt-DAB winUSB ovladače, které je doporučeno uplatnit prostřednictvím aplikace Zadig. Po vylistování všech připojených USB zařízení a výběru toho odpovídajícího RTL-SDR přijímači se potvrdí volba přeinstalování původních ovladačů.

 

Qt-DAB

 

Poslední program je největším žroutem výkonu procesoru, zároveň však poskytuje nejširší spektrum možností. Umí přehrát „raw“ data předchozích programů, umí zaznamenat „raw“ data do dvou formátů, zobrazuje informaci TII a počítá s možností pracovat i v L-pásmu. Do textového souboru též uloží konfiguraci multiplexu.

 

 

Na hlavní obrazovce se kliknutím na tlačítko „Raw dump“ spustí nahrávání do souboru s příponou *.sdr, jedná se o jiný formát než u dříve zmíněných programů. Na obrazovce zařízení přijímače se tlačítkem „write raw bytes“ odstartuje nahrávání do souboru s příponou *.iq. Tento soubor je kompatibilní se soubory *.raw, pro spuštění v programu QIRX stačí změnit příponu na *.raw. Přehrávání „raw“ dat v programu Qt-DAB zahájíme stiskem volby zařízení – na místo např. zařízení „dabstick“ se vybere soubor s patřičnou příponou. Nově otevřené dialogové okno ukazuje délku záznamu a stav přehrávání.

 

Ze stránky programu je potřeba stáhnout pod nadpisem "Release build (aktuálně qt-dab-2.02)“ soubor windows-bin.zip - ten se rozbalí a z něj se spustí qt-dab-2.1.exe bez nutnosti instalace. Pro standardní Windows instalaci je k dispozici soubor setup-qt-dab.exe.

 

„Raw“ data s ukázkou záznamů zahraničních multiplexů jsou k dispozici na: http://gsmweb.cz/seryf/T-DAB/raw/.

 

 

9. 3. 2019 Karel Mikuláštík